0
Twój koszyk jest pusty.

Cennik egzaminów państwowych w WORD


UWAGA!

Dla  naszych kursantów zajmujemy się nieodpłatnie ustalaniem egzaminów państwowych.

 

 

 

 Kategoria Cały egzamin   Teoria  Praktyka
AM 170 zł 30 zł  140 zł
A1, A2 lub A  210 zł 30 zł 180 zł
B  170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D1 lub T  200 zł 30 zł 170 zł
C, D 230 zł 30 zł 200 zł
B+E  200 zł nie dotyczy 200 zł
C1+E, C+E, D1+E lub D+E 245 zł nie dotyczy 245 zł
POZWOLENIE 155 zł 30 zł 125 zł
B z kodem 96 170 zł nie dotyczy  170 zł

 

  

 

 

 

 

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tej osoby.

Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin