0
Twój koszyk jest pusty.

Cennik


Kategoria AM [] 1000 zł

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

 

 • motorowerem dwu lub trój kołowym o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 50cm3 lub
 • wyposażonym w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45km/h
 • czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350kg oraz konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45km/h

 

Wiek osoby szkolonej 14 lat (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie)

Dodaj do koszyka
Kategoria A1 [] 2000zł

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 

 •  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3 , mocy nieprzekraczającej 11kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/KM
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW 

 

Wiek osoby szkolonej 16 lat (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie)

Dodaj do koszyka
Kategoria A2 [] 2000zł

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 

   •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, 
   • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
   • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

 Wiek osoby szkolonej 18 lat (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie)

Dodaj do koszyka
Kategoria A [] 2000zł

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem bez ograniczeń w pojemności skokowej i mocy silnika
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 


Wiek osoby szkolonej 24 lata (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie) lub 20 lat jeżeli posiada uprawnienia kategorii A2 od  2 lat

Dodaj do koszyka
Kategoria B [] 2000zł

Kategoria B uprawnia do kierowania:

   • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5t posiadającym do 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą z wyjątkiem autobusu lub motocykla
   • motocyklem o pojemności skokowej do 125 cm3 po upływie trzech lat od daty wydania prawa jazdy kategorii B
   • ciągnikiem rolniczym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
   • pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
   • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o DMC nieprzekraczającej 3,5t oraz z przyczepy lekkiej oraz
   • innej niż lekka o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, o ile łączna DMC zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250t po uzyskaniu wpisu z kodem 96
   • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

 

Wiek osoby szkolonej 18 lat (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie) 

Dodaj do koszyka
Kategoria B automat [] 2300zł

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdami poniżej bez pedału sprzęgła  

(z ograniczeniem do prowadzenia  pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynią biegów- w prawo jazdy wpisywany jest kod 78):

 

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5t posiadającym do 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 • motocyklem o pojemności skokowej do 125 cm3 po upływie trzech lat od daty wydania prawa jazdy kategorii B
 • ciągnikiem rolniczym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
 • pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o DMC nieprzekraczającej 3,5t oraz z przyczepy lekkiej oraz
 • innej niż lekka o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego, o ile łączna DMC zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,250t po uzyskaniu wpisu z kodem 96
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

 

Wiek osoby szkolonej 18 lat (na 3 m-ce przed może rozpocząć szkolenie)

Dodaj do koszyka