0
Twój koszyk jest pusty.

Kwalifikacja wstępna


 

Egzamin Państwowy odbywa się w Naszym ośrodku w Świnoujściu. Komisja powołana przez Wojewodę wyznacza termin i godzinę egzaminu.

 

Cena kursu zawiera :

 

 • dostęp do konta internetowego z programem szkoleniowym w formie e-lerningu
 • podręcznik Kwalifikacja Wstępna
 • zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym oraz w warunkach specjalnych                                     (symulator lub płyta poślizgowa)
 • koszt egzaminu państwowego

 

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przed rozpoczęciem szkolenia należy wykonać badania lekarskie

 

 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 

 

 

Płyty poślizgowe w ODTJ
Płyty poślizgowe w ODTJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 ) kurs można obdyć na 4 możliwości:

 

 • kwalifikacji wstępnej - 280 godzin
  część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 65 godzin
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin
  zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny

 

 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 140 godzin
  część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 33 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
  zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

 

 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 65 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin

 

 

 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - 35 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 32,5 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny

Kryterium kursu określone jest pod kątem wieku i uprawnień:

 

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
 • C1 lub C1+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną  

 

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • D lub D+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
 • D1 lub D1+E - o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,