0
Twój koszyk jest pusty.

PKK


Elektroniczny obieg dokumentów


Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.
Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji. Wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć

 

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy - w naszym biurze
 2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdami
 3. Zdjęcie do prawa jazdy o wymiarach  
 4. Dowód osobisty
 5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)
 6. Przed ukończeniem 18-go roku życia zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
 7. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dla kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)
 8. Kartę pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium RP powyżej 185 dni w przypadku obcokrajowca.

 

Badania lekarskie dotyczące orzeczenia o braku przeciwskazań można wykonać  m.in. u następuujących lekarzy:

 

 1. Ścisły Remigiusz
  tel. 913271437, kom. 601773903 Ś-cie, ul. Sikorskiego 2, WSPL Grodek ul. Kapitańska.
 2. Bazela Kazimierz
  tel. 913214601, kom. 601880484 Ś-cie, ul. Wielkopolska 49A
 3. Kiryluk Artur
  tel. 913281651, kom. 501665668 Międzyzdroje, ul. Słowiańska 1/1

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie kursant przekazuje do ośrodka szkolenia kierowców, a po ukończeniu kursu, ośrodek szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości to proszę zadzwonić lub wysłać nam wiadoność a niezwłocznie odpowiemy .