0
Twój koszyk jest pusty.

Szkolenie okresowe


Zaświadczenie
Zaświadczenie

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

 

1) C, C+E, C1 i C1+E lub
2) D, D+E, D1 i D1+E

 

Kurs ropoczyna się w każdej chwili i prowadzony jest w formie e-lerningowej w naszym ośrodku.
Szkolenie odbywa się w ramach pracy sali wykładowej 10.00-20.00


Każdy z uczestników kursu musi posiadać prawo jazdy kategorii wymienionej powyżej i odbył już kwalifikację wstępną lub przyśpieszoną,ale nie dotyczy to osób które uzyskały prawo jazdy przed 10.09.2009 dla kategorii D,D1 lub 10.09.2010 dla kategorii C,C1.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego i obejmuje:

 

1) 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
2) 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

 

Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć po zakończeniu których kursant otrzymuje w naszym ośrodku "od ręki" Zaświadczenie o ukończonym kursie.
Koszt kursu zawiera też podręcznik Szkolenie Okresowe ,który staje się własnoscią osoby szkolonej.

 

W trakcie szkolenia można wykonać badania lekarskie niezbędne do wymiany prawa jazdy :

  • w pracowni psychotechnicznej czy nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy  oraz
  • w medycynie pracy czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

 

UWAGA

Jeżeli osoba szkolona posiada uprawnienia C i D to obojętnie jaki kurs odbędzie - pod kątem C czy D - gdyż z "urzędu" w Wydziale Komunikacji kod 95 zostanie dopisany w obu kategoriach.